CORRIENTE DEL GOLFO

O proxecto musical Corriente de Golfo liderado polo pianista e compositor galego Alberto Conde xunto á cantante cubana Diana Tarín, ofrece unha viaxe sonora a través de múltiples territorios, fusionando o jazz latino con influencias da cultura española, galega e cubana.

O proxecto “Corrente do Golfo” pola súa calidade musical, orixinalidade, cor, ritmo, forza visual e sonora atractiva para calquera público, e interese cultural está chamado a ser unha realización artística relevante no ámbito da música galega e do Estado.

CANDO?

AS SÚAS REDES

A SÚA MÚSICA